Servicevilkår

I. Generel del

1. Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår og betingelser gælder udelukkende for alle e-handelstransaktioner med vores kunder fra vores EDDYCAM-butik.

2. deltager

Som udbyder indgår vi kun e-handelskontrakter med fysiske personer med bopæl i Forbundsrepublikken Tyskland og nabolande, der har ubegrænset juridisk kapacitet og har fyldt 18 år, samt med juridiske personer med bopæl i Forbundsrepublikken Tyskland . Hvis tilbuddet fra en deltager, der ikke tilhører denne gruppe, ved et uheld blev accepteret af os, har vi ret til at trække os tilbage fra kontrakten med kunden, indtil kontrakten er fuldt ud opfyldt af begge parter, medmindre kontrakten allerede er ugyldig eller ineffektiv for andre grunde.

3. konklusion

Kontrakten indgås først, når vi accepterer kundeordren eller kundeordren. Kunden frasiger sig retten til accepterklæring. Vi accepterer kontrakttilbuddet med en bekræftelse via e-mail eller senest ved at sende de bestilte varer. Ved bestilling af flere varer er der separate og indbyrdes uafhængige tilbud om at indgå flere salgskontrakter for hver enkelt bestilt vare. Skulle vi opdage, at enkelte varer undtagelsesvis ikke længere er tilgængelige, accepterer vi kun kontrakttilbuddene med hensyn til de tilgængelige eller leverbare varer. Hvis tilbud ikke accepteres, underretter vi straks kunden via e -mail til den angivne e -mail -adresse.

4. præmie

Alle priser i vores EDDYCAM -butik er inklusive moms. Kunden betaler det angivne beløb i EURO. Priserne i webshoppen er kun gældende for ordrer der (e-handelspriser) på tidspunktet for ordren. Derudover er der de respektive forsendelsesomkostninger.

5. Privacy Policy

Vi garanterer, at de kundedata, der opstår i forbindelse med ordrer, kun indsamles, behandles, lagres og bruges i forbindelse med behandlingen af ​​ordren. Vi videregiver kun vores kundedata til tilknyttede virksomheder til ordrebehandling og videregiver også denne databeskyttelsesklausul til disse virksomheder. Hvis kunden ikke ønsker, at data skal bruges til de førnævnte formål, har han til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne brug skriftligt eller via e -mail.

6. Kontaktperson / tilgængelighed

Vi kan når som helst nås skriftligt for alle kunders bekymringer på adressen angivet i EDDYCAM -shoppen.

7. Lovvalg

Tysk lov gælder udelukkende for de juridiske forhold mellem os og vores kunder.

8. Diverse

Kunden har ingen ret til at modregne eller tilbageholde betaling, medmindre kravet er ubestridt eller lovligt er fastslået af en domstol. Udførelsesstedet for betalinger er vores forretningssted. Hvis individuelle bestemmelser i denne kontrakt ikke bør være juridisk effektive helt eller delvist eller senere skulle miste deres juridiske effektivitet, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​resten af ​​kontrakten. Det samme gælder, hvis kontrakten viser et smuthul, som parterne ikke forudser.

9. ansvar

Vi hæfter ikke for skader, som vi, vores repræsentanter eller stedfortrædende agenter har forårsaget ved simpel uagtsomhed. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred, overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser eller mangel på berettigede ejendomme. Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket.

10. Information om online tvistbilæggelse

EU-Kommissionen har leveret en internetplatform til online bilæggelse af tvister (såkaldt "OS-platform"). OS-platformen er beregnet til at fungere som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende kontraktlige forpligtelser, der opstår som følge af online-salgskontrakter. OS -platformen kan nås under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

II. Særlige betingelser for køb af varer

1. Kontraktens genstand

Kunden bestiller varer, der tilbydes online i EDDYCAM -shoppen. Ved bestilling af varer accepterer vi dette købstilbud, hvis varerne er tilgængelige og kan leveres. Vi informerer dig om accept af kontrakten via e-mail og sender de bestilte varer til kunden (salg via postordre). Ud over betingelserne i den generelle del gælder disse særlige betingelser for køb af varer:

2. Forbrugerens fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at give nogen grund. Perioden er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjemand navngivet af dig, som ikke er transportøren, har eller har taget varen i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (EDDYCAM eK, aflysning, Winkeler Str. 54, 65366 Geisenheim, Tlf .: +49 (0) 67 22/9 44 33 31, Fax: +49 (0) 67 22/9 44 33 39, e-mail: info@eddycam.com) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. Et brev sendt med posten eller e-mail) om din beslutning om at trække dig fra denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte eksempelformular til dette formål, men dette er ikke obligatorisk. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

EDDYCAM eK
Winkeler Str.54
65366 Geisenheim
info@eddycam.com

Konsekvenser af tilbagekaldelse Hvis du trækker dig tilbage fra denne kontrakt, har vi givet dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af at vælge en anden leveringstype end den billigste standardlevering, vi tilbyder, har ), tilbagebetales straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt blev aftalt med dig; Under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har sendt varen tilbage, alt efter hvad der er først. Du skal straks returnere eller aflevere varerne til os og under alle omstændigheder senest fjorten dage efter den dato, hvor du informerede os om annullering af denne kontrakt. Fristen overholdes, hvis du sender varerne inden fjorten dage er udløbet. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du skal kun betale for ethvert værditab for varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, der ikke er nødvendig for at kontrollere varens art, egenskaber og funktionalitet.

Slutningen af ​​tilbagekaldelse
Dit EDDYCAM -team

3. Levering

Varerne leveres ved at sende dem til forsendelsesomkostningerne i vores tilbud og til adresser i Tyskland og andre lande.

4. Bezahlung

Betaling foretages på forhånd. Skulle vi kunne tilbyde dig andre betalingsmetoder, finder du en henvisning til dette i afsnittet "Betaling" eller i indkøbskurven, når du vælger betalingsmetoder.

5. Standard

I tilfælde af misligholdelse opkræver vi de lovbestemte morarenter og rykkergebyrer på EUR 3,00 pr. Påmindelse.

6. Eigentumsvorbehalt

Vi forbeholder os ejendomsretten til alle varer, der leveres af os til en kunde, indtil den endelige og fulde betaling for disse varer er modtaget.

7. Garanti

Garantien for fejl er 2 år fra fakturadatoen.

8. Begrænsning for brugte varer

Eventuelle erstatningskrav for skader (afsnit I.9) forældes i den lovpligtige periode.