eddy termer

Servicevilkår

EDDYCAM vilkår og betingelser

I. Generel del

1. Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår og betingelser gælder udelukkende for alle e-handelstransaktioner med vores kunder fra vores EDDYCAM-butik.

2. deltager

Som udbyder indgår vi kun e-handelskontrakter med fysiske personer med ubegrænset retsevne, som er fyldt 18 år. Hvis tilbuddet fra en deltager, der ikke tilhører denne gruppe af personer, ved et uheld er blevet accepteret af os, er vi berettiget til at træde tilbage fra kontrakten med kunden, indtil kontrakten er blevet fuldstændig opfyldt af begge parter, medmindre kontrakten allerede er ugyldig eller ineffektiv af andre årsager.

3. konklusion

Kontrakten er først indgået, når vi accepterer kundens ordre eller ordre. Kunden giver afkald på en accepterklæring. Vi accepterer kontrakttilbuddet med en bekræftelse på e-mail eller senest ved fremsendelse af de bestilte varer. Ved bestilling af flere varer er der særskilte og selvstændige tilbud på indgåelse af flere købskontrakter for hver enkelt bestilte varer. Hvis vi konstaterer, at enkelte varer undtagelsesvis ikke længere er tilgængelige, accepterer vi kun aftaletilbuddene med hensyn til de tilgængelige eller leverbare varer. Hvis tilbud ikke accepteres, giver vi kunden straks besked via e-mail til den angivne e-mailadresse.

4. præmie

Alle priser i vores EDDYCAM butik er inklusive moms. Kunden betaler det angivne beløb i EURO. Priserne angivet i webshoppen gælder kun for bestillinger der (e-handelspriser) på ordretidspunktet. Dertil kommer de respektive fragtomkostninger.

5. Privacy Policy

Vi garanterer, at de kundedata, der stammer fra ordrer, kun vil blive indsamlet, behandlet, opbevaret og brugt i forbindelse med behandlingen af ​​ordren. Vi videregiver kun vores kundedata til tilknyttede virksomheder til ordrebehandling og videregiver også denne databeskyttelseserklæring til disse virksomheder. Såfremt kunden ikke ønsker, at dataene anvendes til ovennævnte formål, er han til enhver tid berettiget til at gøre indsigelse mod denne brug skriftligt eller via e-mail.

6. Kontaktperson / tilgængelighed

Vi kan til enhver tid kontaktes skriftligt for alle kundeproblemer på den adresse, der er angivet i EDDYCAM-butikken.

7. Lovvalg

Tysk lov gælder udelukkende for de juridiske forhold mellem os og vores kunder.

8. Diverse

Kunden har ingen ret til modregning eller tilbageholdelse, medmindre kravet er ubestridt eller er lovligt fastslået. Udførelsessted for betalinger er vores forretningssted. Hvis individuelle bestemmelser i denne kontrakt ikke er juridisk effektive helt eller delvist eller senere mister deres juridiske virkning, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​resten af ​​kontrakten. Det samme gælder, hvis kontrakten har et hul, som ikke var forudsigelig af parterne.

9. ansvar

Vi er ikke ansvarlige for skader, som vi, vores repræsentanter eller stedfortrædere har forårsaget ved simpel uagtsomhed. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred, fra brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser eller manglen på garanterede egenskaber. Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket.

10. Information om online tvistbilæggelse

EU-kommissionen har stillet en internetplatform til rådighed for online bilæggelse af tvister (såkaldt "OS-platform"). OS-platformen er beregnet til at fungere som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende kontraktlige forpligtelser fra online-salgskontrakter. OS-platformen kan nås via følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

II.Særlige betingelser for køb af varer

1. Kontraktens genstand

Kunden bestiller varer tilbudt online i EDDYCAM shoppen. Ved bestilling af varer accepterer vi dette tilbud om at købe, hvis varerne er tilgængelige og kan leveres. Vi informerer dig via e-mail om accept af kontrakten og sender de bestilte varer til kunden (salg via post). Ud over betingelserne i det generelle afsnit gælder disse særlige betingelser for køb af varer:

2. Forbrugerens fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig nævnt tredjemand, som ikke er fragtfører, tog varerne i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (EDDYCAM eK, Fortrydelsesret, Winkeler Str. 54, 65366 Geisenheim, Tlf.: +49 (0) 67 22/9 44 33 31, Fax: +49 ( 0) 67 22/9 44 33 39, e-mail: info@eddycam.com) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular til dette, men dette er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

EDDYCAM eK
Winkeler Str.54
65366 Geisenheim
info@eddycam.com

Konsekvenser Hvis du fortryder denne kontrakt, skylder vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af, at du vælger en anden type levering end den billigste tilbudte standardlevering af os har valgt, har refunderet) straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget de returnerede varer, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først. Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af ​​denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på fjorten dage er udløbet. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du hæfter kun for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

ophør af tilbagekaldelse
Dit EDDYCAM-team

3. Levering

Varerne leveres ved at sende dem til de fragtomkostninger, der er angivet i vores tilbud og til adresser i Tyskland og andre lande.

4. Bezahlung

Der betales forud. Hvis vi kan tilbyde dig andre betalingsmetoder, finder du en henvisning til dette i afsnittet "Betaling" eller i indkøbskurven, når du vælger betalingsmetoder.

5. Standard

I tilfælde af misligholdelse opkræver vi de lovbestemte morarenter og rykkergebyrer på EUR 3,00 pr. Påmindelse.

6. Eigentumsvorbehalt

Vi bevarer ejendomsretten til alle varer leveret af os til en kunde, indtil endelig og fuld betaling for sådanne varer er modtaget.

7. Garanti

Garantien for mangler er 2 år fra fakturadato.

8. Begrænsning af brugte genstande

Ethvert erstatningsansvar (afsnit I.9) forældes inden for den lovbestemte frist.

Kurv